ROMVESEN DRONEOPERASJON

Dronedrift under Romvesen AS sin driftstillatelse

Med drifts- og kvalitetssystem for bedriftens droneoperasjon

De fleste virksomheter ønsker å fokusere på sin kjernevirksomhet.  De som har aktivitet med drone, har mer enn en dronepilot eller driver i spesifikk kategori eller høyere, må ha en operasjonsmanual som er godkjent av Luftfartstilsynet.

 

Virksomheter kan nå drive sin droneoperasjon under Romvesen AS sin driftstillatelse.

Tjenester

Priser

Droneoperasjon Romvesen Driftstillatelse

kr 4000
Pr Pilot pr År
  • Droneoperasjon under Romvesen AS sin driftstillatelse
  • Romvesen har ansvar og kontroll over alle flygningene
  • Operasjoner oppdateres løpende ved endringer i regelverk

Drifts- og kvalitetssystem Romvesen Cloud

kr 800
Pr Drone pr År
  • Bedriften får egen portal for alle droneoperasjoner
  • Pilot App som benyttes ved alle flygninger
  • All relevant dokumentasjon gjøres tilgjengelig på portal og App

Ofte stilte spørsmål

Hva har Romvesen ansvar for ?

Romvesen har ansvar for og kontroll over alle droneflygninger som skjer i alle selskaper som benytter seg av Romvesen AS sin driftstillatelse. Dette arbeidet omfatter også at alle piloter er godkjent til å utføre de operasjoner de skal gjennomføre, og at alle droner tilfredsstiller alle krav til å være flygedyktige.

Hva er timebaserte oppgaver ?

Timebaserte oppgaver er arbeid som er knyttet til den enkelte kunde. Kundene er av ulik størrelse og har noe ulike behov. Det er likevel noen typiske kontrolloppgaver vi gjennomfører på avdelings- og pilotnivå for å sikre konsistent etterlevelse av regelverk og rutiner. Dette omfatter bl.a.  årlig gjennomgang/internrevisjon i avdelingen. I tillegg kommer tid til håndtering av uforutsatte hendelser og rapporteringspliktige hendelser som skal rapporteres til Luftfartstilsynet.

Hva inneholder Romvesen Cloud

Her vil all pliktig informasjon for alle droneflyginger registreres. Her kan du også  planlegge og registrere flygninger, holde oversikt over materiell, vedlikehold, personell, mv.,  og hente ut statistikk/informasjon om alle flygninger. Her registreres og behandles avvik og hendelser.

Er her noen skjulte kostnader ?

Nei. Kostnadene er 2-delt. Ved oppstart vil man sørge for at alle pilotene har den rette opplæringen, og det rette utstyret. Dette følger krav satt av Luftfartstilsynet. I drift betaler bedriftene den faste årlige kostnaden. Det som kan variere er timebruk. For en liten bedrift forventes dette å ligge fra 2 – 8 timer pr år, men antall rapporteringspliktige hendelser påvirker dette timetallet.

Hva er Romvesen Pilot App ?

Romvesen PILOT App er en WebApp og er knyttet direkte til Romvesen Cloud. Den benyttes ved alle flygninger. PILOT App har tilgang til alle kontroll og kvalitetsrutiner som kreves for sikker droneflyging. All informasjon som registreres/logges i PILOT App, overføres automatisk til Romvesen Cloud. 

Hvilke forsikringer må bedriften ha ?

Alle droner som skal benyttes under Romvesen AS sin driftstillatelse må godkjennes av Romvesen AS. Ett av kravene er at dronen har ansvarsforsikring. Det er krav om ansvarsforsikring på SDR 0,75 mill. pr drone. Mange forsikringsselskaper tilbyr nå droneforsikring som en utvidelse av bedriftsforsikringen. Ellers kjøper mange denne forsikringen gjennom sitt medlemsskap i UAS Norway.

      Følg Romvesen på sosiale medier.