Kurs og arrangement

Kursene er kun for virksomheter som har inngått avtale med Romvesen AS om Romvesen Droneoperasjon med Romvesen Cloud.

Spesifikk kategori bygg og anlegg

Dette dekker alle virksomheter som driver innen kartlegging og inspeksjon. Dette omfatter bl.a. bygg og anleggsbedrifter, landmålere, energiselskaper, netteiere, kommuner, entreprenører, telecom, rådgivende ingeniører, arkitekter, konsulenter. Vi holder på med en full revisjon av kursopplegget. Det nye kursopplegget vil lanseres sommeren 2024. Det blir en kombinasjon av nettbaserte teorikurs og praktiske flykurs og tester. Informasjon om disse kursene legges på siden når det er klart. Trenger en bedrift raskt å komme i gang med spesifikk kategori, ta kontakt. Vi har løsninger for dette.

 

Bedriftsinterne kurs – Spesifikk kategori

For virksomheter som har mer enn 4 piloter vil det normal være mer hensiktsmessig med et bedriftsinternt kurs enn at pilotene deltar på et åpent kurs. Dette vil nå fremover gjelde for de praktiske flykursene med tester.  Dette kurset avtales direkte og kan normalt settes opp på 2-3 ukers varsel.

PÅMELDING KURS / ARRANGEMENT
Vi vil umiddelbart sende en bekreftelse på mottatt påmelding. Kursene/arrangementene vil ha begrenset plass. Vi vil innen 2 dager sende en bekreftelse på om du har fått plass på gjeldende kurs / arrangement.