Terrasolid Workshop

Om workshopen og Terrasolid

Jobber du med punktskyer og bildebehandling og benytter du deg av Lidar. Da er denne workshopen for deg. Terrasolid er bransjens ledende leverandør av softwareløsninger for effektiv behandling av lidardata.

Terrasolid er industristandardprogramvaren for punktskyer og bildebehandling, utviklet spesielt for de krevende kravene til fagfolk innen geospatial, ingeniørfag, drift og miljø. Programvarepakken gir allsidige og gode verktøy for å lage 3D-vektormodeller, funksjonsekstraksjoner, ortofotos, terrengrepresentasjoner, avanserte punktskyvisualiseringer, etc., uansett datakilde, uansett sensor. De beste verktøyene for kalibrering og matching av punktskyer for LiDAR-data er inkludert. 

Terrasolid har mer enn 30 års bransjeerfaring og har drevet med LiDAR i mer enn 20 år. Dette sikrer at du i dag har tilgang til pålitelige og allsidige programvareprodukter som kan løse problemer både i ulike applikasjonsområder og med ulike typer data.

Selve workshopen er gratis, men deltagerne må dekke egne kostnader til kost og losji.

Program for workshopen

Workshopen gjennomføres som 4 intensive arbeidssesjoner.

Workshopen ledes av Justina Kliukaite fra Terrasolid

 

Selve workshopen er gratis, men deltagerne må dekke egne kostnader til kost og losji.

DAG 1:

Kl 9 - 12 - Intro to Terrasolid software
- main tools overview
- view the pointclouds
- manual classification tools
- vectors adjustment to pointcloud

Kl 12 - 13 Lunsj

Kl 13 - 16 - TerraScan Wizard for DJI data
- data import and classification using TerraScan Wizard
- check accuracy with control points
- DEM and contour lines production
DAG 2:

Kl 9 - 12 - Powerlines from DJI L1 data
- Pointcloud classification (ground, vegetation, trees, hits on wires)
- Vectorization of powerline wires
- Detection of dangerous vegetation

Kl 12 - 13 Lunsj

Kl 13 - 16 TerraMatch for DJI L1 data
- matching passes in Wizard
- tie lines
- finding mismatch and correction

Om Romvesen

Romvesen leverer UAV tjenester og produkter til bedriftsmarkedet.

Vi selger droner med nyttelaster og software til profesjonell bruk. Vi leverer tjenesten Romvesen Droneoperasjon med Romvesen Cloud m/PilotApp – et drifts- og kvalitetssystem for profesjonell droneoperasjon. Vi leverer også tjenester innen inspeksjon, kartlegging, opplæring og bakkeradar. Primærkundene her er bygg- og anlegg, energibransjen, landbruk og offentlig sektor.

Kontaktperson for påmelding og informasjon om  workshopen er daglig leder Ove Kristian Leirgulen. Tel. +4794498730  ove@romvesen.as

      Følg Romvesen på sosiale medier.